Међународна конференција: УЧИТЕЉИ РЕГИОНА И ИНОВАЦИЈЕ

Дана 08. новембра у организацији ДУНС – Асоцијације учитеља Нови Сад, завршена је Међународна конференција којој је циљ размена искустава учитеља, сагледавање образовно-васпитног процеса и стања образовања у млађим разредима основне школе у земљама региона (Републици Словенији, Републици Хрватској, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Републици Српској), као и облици стручног усавршавања и напредовања учитеља.

Предвиђене теме биле су:

  • Иновације у образовно-васпитном процесу млађег школског узраста (законске регулативе основношколског образовања, иновације у настави, искуства инклузивне праксе, праћење напредовање ученика, начин оцењивања);
  • Стручно усавршавање и напредовање учитеља (законска регулативе стручног усавршавања и напредовања учитеља, организовање стручног усавршавања, имплементација и примена садржаја стручног усавршавања у наставној пракси);
  • Примери добре праксе који су се показали као најприменљивији у образовно-васпитном процесу;
  • Кораци ка умрежавању учитеља региона.

На Конференцији је присуствовало 16 наставника/ца из МИОС – мреже отворених школа, а из наше школе учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић.

Comments are closed.