Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за самовредновање и вредновање рада школе
Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе оформљен је у школској 2010/2011. години. Од тада па до данас ради у готово неизмењеном саставу. Чланови тима су:

1. МИЛИЈАНА ГРАХОВАЦ ПРОЛЕ, ДИРЕКТОР
2. ДРАГАНА АТАНАСКОВИЋ, ПСИХОЛОГ
3. СЛАЂАНА ПУТИЋ, ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
4. САЊА КНЕЖЕВИЋ, ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
5. ЉИЉАНА МИТРОВИЋ, ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
6. МИЛА ВИШИЋ, ПРОФ. МАТЕМАТИКА
7. БИЉАНА НИКОЛИЋ, ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
8. ОЛИНКА МАЦАНОВИЋ, ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Кључне области које је тим вредновао су: Школски програм и годишњи програм рада, Ресурси, Етос, Настава и учење, Подршка у ченицима, Руковођење, Организација и Обезбеђивање квалитета. Ове школске године самовреднује се кључна област Постигнућа ученика.

Comments are closed.