Екомотивација: Светски дан енергетске ефикасности

Светски дан енергетске ефикасности обележава се сваке године 5. марта у част првог састанка светских експерата одржаном на овај дан, 1998. год. у Аустрији, како би разговарали о енергетској кризи и њеним могућим решењима.

Енергетска ефикасност подразумева смањење губитка енергије без нарушавања конфора, стандарда живота или економске активности. Србија троши двоструко више енергије од светског просека, а чак шест пута више од неких земаља Ервопе.

У нашој школи су одржани часови посвећени овој теми. Акценат је стављен на усмеравање ученика да обавезно по озласку из просторија искључе светло, обавезно по престанку рада искључити рачунаре, рационално трошити воаду, учити, истраживати и обавештавати старије о значају коришћења обновљивих извора енергије.

Урађени флајери који су подељени деци.

Comments are closed.