Амбијентална настава: Фрушка Гора – Змајевац

14. септембра ученици трећих разреда  и учитељице Аленка Орешчанин, Сања Мишић и Марија Драчански били су на амбијенталној настави на Фушкој Гори, на делу које припада  Планинарском друштву „Змајевац“ из Врдника. На наставу су кренули у 8 часова, а вратили се у 16 часова.  Циљ амбијенталне наставе је био учење откривањем у непосредној животној стварности, где су  се ученици сусрели са природном околином, људима који у њој живе и који су утицали на околину. Овакав рад допринео је   подстицању радости откривања, истраживања и стварања,  тимско раду, стварању квалитетних односа унутар образовно-васпитне групе и на тај начин  развоју интелектуалних способности ученика. При организацији овога облика рада водило се рачуна о интересима, могућностима и способностима ученика. Током амбијентална наставе интердисциплинарно су повезани садржаји различитих наставних предмета (музичке културе, природе и друштва, српског језика, ЧОС-а, физичке културе, здравственог васпитања). Погодност овога облика наставе је лакше и брже учење.Све активности су  темељно планиране, са јасно осмишљеним циљевима и задацима и садржајно и методички адекватно припремљене. Родитељи су дали сагласност на ову активнос која је предвиђена ГПРШ.

Сви ученици и учитељице су са наставе понели нова знања и велико задовољство.

 

Comments are closed.