Јавне набавке мале вредности

Покренута су два поступка јавне набавке мале вредности: набавка материјала за образовање и набавка материјала за одржавање хигијене.
ЈНМВ 1.1.3/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 3. април 2017. године до 10.00 часова.

1. ЈНМВ 1-1-3 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3 Конкурсна документација (PDF)

ЈНМВ 1.1.4/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 3. април 2017. године до 9.00 часова.

1. ЈНМВ 1-1-4 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4 Конкурсна документација (PDF)

Comments are closed.