Интерна обука – Покренимо нашу децу

У нашој школи је 21. марта 2017. године реализована интерна обука за учешће у пројекту „Покренимо нашу децу“. Покровитељ пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а координатор и реализатор Српски савез професора физичког васпитања и спорта. Пројекат подразумева увођење додатне, свакодневне, петнаестоминутне физичке активности за ученике од 1. до 4. разреда, са циљем промоције здравља и физичке активности  и  утицаја на правилан психофизички развој деце са нагласком на превенцију деформитета кичменог стуба и гојазности код ученика.

Обуку је реализовала учитељица Слађана Путић, координатор пројекта за ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник,  а присуствовале су све учитељице запослене у нашој школи. Кроз презентацију, видео снимке и плакате представљен је програм вежби које се могу реализовати у учионици, сали за физичко васпитање или школском дворишту.

 

Comments are closed.