Тематски родитељски састанак о превенцији насиља

У четвртак, 23. новембра 2017. године, одржан је у нашој школи Тематски родитељски састанак о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи. Тематски родитељски састанак је организовао Тим за сарадњу са Црвеним крстом, а реализовао га је тим стручњака у области превенције насиља који чине:
– Златица Јовић – дипломирани психолог, саветница Министарства просвете у Школској управи Нови Сад и координаторка Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања за Јужно-бачки и Сремски округ,
– Далиборка Војводић Томовић – дипломирани правник, инспекторка МУП-а – руководилац Групе за сузбијање малолетничке делинквенције у Одељењу криминалистичке полиције, Полицијска управа Нови Сад, и
– мр Маја Петаков Вуцеља – магистар психологије, школски психолог у ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад.
Родитељи који су присуствовали састанку добили су корисне информације и савете из области превенције насиља, и смернице о реаговању у ситуацијама када се насиље догоди. Родитељи су били су активни у дискусији, постављали питања и износили своја запажања о теми.
Састанку су присуствовале и учитељице Биљана Николић и Слађана Путић.

Comments are closed.