Тематско планирање из информатике и географије

У среду, 15.11.2017. године, наставница информатике Јадранка Гламочић и наставница географије Илијана Јокић одржале су час тематског планирања у одељењима 7-1 и 7-2, на тему „Решавање географских квизова (Азија) у својству регистрованих корисника“. Наставнице су на часу примениле научено на семинару „Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а“, пројекту „Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља“ (Јадранка Гламочић) и семинару „Блог, твитер и фејсбук у настави“ (Илијана Јокић). Након релизације часа наставнице су врло задовољне знањем и вештинама које су ученици показали из географије и информатике, те констатовале да је остварен циљ часа.

Ученици су били подељени у пет група чији је задатак био да се информишу и реше квиз о безбедном коришћењу интернета, те да коришћењем интернет налога на сајту www.purposegames.com увежбавају географске садржаје из области Азије путем одговарајућих квизова са немим картама, чији списак се налази на блогу наставнице географије „ИлијанаГеа“. У такмичарском делу часа групе су добиле различите задатке, рангиране по броју тражених појмова и временском ограничењу, као и садржају. Све групе су доста успешно решиле добијене задатке, уз велику посвећеност, након чега су се и саме испробале у креирању квизова са немом картом Азије. На крају часа ученици су сами проценили свој напредак у познавању информатичких и географских садржаја, попуњавањем евалуационих листа у виду „стабла успеха“.

Часу су присуствовале: директор школе Милијана Граховац Проле, педагог Ивана Анђушић, психолог Јована Растовић, наставница географије Невенка Игњатић, наставница српског језика Наташа Крушчић, наставница математике Милана Кондић и наставнице разредне наставе Драгана Милићевић и Сања Мишић. Након часа одржана је и дискусија као конструктивна анализа часа од стране свих присутних, са циљем дефинисања остварености образовних стандарда и смерница будућих активности. Констатовано је да би било добро поновити овакав час како би се присутни наставници детаљније упознали са могућностима коришћења одређених интернет сајтова, онлајн квизова, блогова и сл. у настави.

Comments are closed.