Гостовање мобилног планетаријума

У четвртак, 14. децембра 2017. године, Друштво астронома Србије омогућило је постављање мобилног планетаријума у школској сали за физичко.

Заинтересовани ученици били су у прилици да помоћу овог савременог наставно-педагошког средства:
– посматрају небеску сферу, њен изглед, кретање и основне елементе, као и сликовит приказ 88 сазвежђа,
– науче како се могу оријентисати у простору,
– упознају се са телима Сунчевог система, маглинама, звезданим јатима, галаксијама и другим астрономским појмовима.

Ученици су веома уживали у пројекцији и били су пуни позитивних утисака.

  

Comments are closed.