Интерна обука на тему оцењивања, допунске, додатне и припремне наставе

Стручни сарадници школе, педагог Ивана Анђушић и психолог Драгана Атанасковић, одржале су интерну обуку о оцењивању, допунској, додатној и припремној настави.

Ивана Анђушић представила је презентације на тему „Значај формативног и сумативног оцењивања“ и „Значај допунске наставе“, а Драгана Атанасковић на тему „Значај додатне и припремне наставе“.

Обука је одржана за наставнике разредне наставе у понедељак, 19. 2. 2018. у 17.30, а за наставнике предметне наставе у среду, 21. 2. 2018. у 18.30.

Comments are closed.