ЈНМВ 1.1.2/2018 (20. фебруар 2018.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом редни број: 1.1.2/2018, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2 2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2 2018 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2 2018 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2 2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.