УПИС ПРВАКА школске 2018/2019. године

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у понедељак 02.04.2018. године и траје до 31.05.2018. године.

Према Закону о систему образовања и васпитања, у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У први разред основне школе, у школској 2018/2019. години, уписују се деца рођена од 1. марта 2011. године до 28.фебруара 2012. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године. Дете пролази проверу спремности за полазак у школу, коју школа организује на захтев родитеља, односно законског заступника.

Молимо Вас да при упису испоштујете процедуру и донесете сва потребна и валидна документа.

Процедура при упису:

Родитељи или законски заступници детета долазе код секретара школе са следећом документацијом:

  • извод из матичне књиге рођених детета,
  • доказ о здравственом прегледу детета,
  • уверење о похађању припремног предшколског програма – доставља се накнадно
  • пријава пребивалишта ( на увид )
  • фотокопија личне карте родитеља или законског заступника детета

Предаја документације и попуњавања анкетног листа у оквиру којег попуњавате податке потребне за упис као и изјашњавање да ли сте за то да Ваше дете похађа  продужени боравак се обавља код секретара школе у следећим терминима:  сваки радни дан  11 :00 – 15.00 часова.

Приликом предаје документације , родитељи  заказују и  термин за тестирање детета код  психолога школе.

Секретар школе,
Евгенија Глушчевић

Comments are closed.