Интерна обука „Идентификовање даровитих ученика“

У оквиру реализације Плана унапређења рада школе, 28. 5. 2018. педагог школе је, испред Стручног тима за инклузивно образовање, одржао интерну обуку за запослене на тему „Идентификовање даровитих ученика“. Презентација за запослене садржала је све кораке у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, од идентификације преко израде педагошког профила ученика и планирања мера индивидуализације, до израде индивидуалног образовног плана и његове евалуације. Интерној обуци присуствовало је 30 наставника.

Comments are closed.