ЈНМВ 1.1.2/2019 (27. фебруар 2019.)

ЈНМВ 1.1.2/2019 (27. фебруар 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2019, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2019 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

Comments are closed.