Позив на општинско такмичење из немачког, руског, француског, италијанског и шпанског језика

Обавештавамо Вас да ће се Општинско такмичење из немачког, руског, француског, италијанског и шпанског језика одржати у недељу 24.02.2019. у ОШ „Марија Трандафил” у Ветернику.

На такмичењу ученика основних школа у знању страног језика учествују ученици VIII разреда основних школа.

Ученици су у обавези да понесу ђачке књижице ради идентификације на свим нивоима такмичења.

Ментори такмичара су у обавези да понесу списак ученика који се упућују на општинско такмичење оверен и потписан од стране директора и председника Стручног већа страних језика школе.

Приликом пријављивања ученика за такмичење, директор својим потписом и печатом школе гарантује исправност података на основу којих се такмичар сврстава у специјалну категорију. На пријави поред имена такмичара у специјалној категорији додати велико слово  “С”.

Пријављивање ученика за такмичење најкасније до понедељка 18.02.2019.године на следећу адресу : osmarijatrandafil@gmail.com  Свим школама је послата табела за пријаву.

 

Стручно веће страних језика , 08.02.2019.

Comments are closed.