Предлог планa надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада

Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године, која је донета по
препоруци Министарства здравља, због епидемије грипа, настава је обустављена у свим
установама основног и средњег образовања и васпитања на територији А.П. Војводине у
периоду од 18. до 23. фебруара. Дописом Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (дел. број: 128-54-O/2019-01
од 25.02.2019) школа је обавезна да састави план надокнаде пропуштеног образовно-
васпитног рада за дати период и да исти достави Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине –националне заједнице.
У сарадњи са свим директорима основних школа на територији Општине Нови Сад,
водећи се релеватним законским одредбама а са циљем да обезбедимо квалитетну надокнаду
пропуштеног рада и да не оптеретимо ученике, предлажемо следећи план надокнаде у
периоду од 8.03.2019. до 18.04.2019. године:
Прва недеља надокнаде од 11.03. до 15.03.2019. године: извршиће се надокнада првог часа
по редовном дневном распореду часова тако што ће први час трајати 60 минута и уписиваће
се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа.
Друга недеља надокнаде од 18.03. до 22.03. 2019. године: извршиће се надокнада другог
часа по редовном дневном распореду часова тако што ће други час трајати 60 минута и
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа.
Трећа недеља надокнаде од 25.03. до 29.03.2019. године: извршиће се надокнада трећег
часа по редовном дневном распореду часова тако што ће трећи час трајати 60 минута и
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској форми) као два часа.
Четврта недеља надокнаде од 1.04 до 5.04.2019. године: извршиће се надокнада четвртог
часа по редовном дневном распореду часова тако што ће четврти час трајати 60 минута и
уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два
часа.
Пета недеља надокнаде од 8.04 до 12.04.2019. године: извршиће се надокнада петог часа по
редовном дневном распореду часова тако што ће пети час трајати 60 минута и уписиваће се у
дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.
Шеста недеља надокнаде од 15.04 до 18.04.2019. године: извршиће се надокнада шестог
часа по редовном дневном распореду часова предметне наставе тако што ће шести час
трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у електронској
форми) као два часа.

 

У складу са Планом надокнаде израђен је и прилагођен ред вожње аутобуса на линији 6а за период од 11.3.2019. до 18.4.2019.
Адице:
– уместо поласка у 7:30 – полазак се помера на 7:20
– полазак у 12:00 остаје непромењен
– уместо поласка у 12:55 – полазак се помера на 12:35
ОШ „Марија Трандафил“:
– поласци остају непромењени: 11:40, 12:30, 13:20, 16:50, 17:40, 18:30.

Comments are closed.