ЈНМВ 1.1.3/2019 (1. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3/2019 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3/2019 Обавештење о продужењу рока за подношење документације (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-3/2019 Додатне информације – појашњења (PDF)
5. ЈНМВ 1-1-3/2019 Измена конкурсне документације (PDF)
6. ЈНМВ 1-1-3/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
7. ЈНМВ 1-1-3/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.