Тематско планирање из музичке културе и математике

У петак, 12.4.2019. наставница музичке културе Јелена Радоички и наставница математике Вишња Ацкета одржале су час тематског планирања из математике и музичке културе у одељењима 5-1 и 5-3. Наставна јединица је била „Ритам и разломци”. Циљ часа је био утврђивање музичке писмености, различитих нотних вредности и операција са разломцима.

Ученици су били подељени у 4 групе. Након што је објашњена веза између разломака и нота, ученици су решавали неколико задатака, у којима су изводили ритмичке вежбе, ноте записивали као одговарајуће разломке, одређивали врсту такта, проверавали дужину трајања нота у сваком такту претварајући их у разломке, бројевне изразе са разломцима трансформисали у ритмичке вежбе, одређивали дужину трајања тонова.

Часовима су присуствовали наставници Анико Керекеш, Невенка Игњатић, Стеван Брдар и Зорана Вујчић.

Comments are closed.