ЈНМВ 1.1.1/2020 (20.2.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговорзакључен

1. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.