Подела ђачких књижица и сведочанстава

1-1: петак, 26. 6. 2020. у 9:00;
1-2: петак, 26. 6. 2020. од 9:00 до 10:00, учионица 1.2.6.;
1-3: петак, 26. 6. 2020. у 9:00;
1-4: петак, 26. 6. 2020. у 11:00;

2-1: петак, 26. 6. 2020. у 8:30;
2-2: петак, 26. 6. 2020. у 8:30;
2-3: петак, 26. 6. 2020. у 8:30;

3-1: петак, 26. 6. 2020. У 9:30 долазе ученици чија презимена почињу словима Б, В, Ј, К; у 9:45 ученици чија презимена почињу словима Л, М, Н; у 10:00 ученици чија презимена почињу словима С, Ћ, Х и Ц.
3-2: петак, 26. 6. 2020. у 9:00;
3-3: петак, 26. 6. 2020. у 9:00;

4-1: петак, 26. 6. 2020. од 10:30 до 11:30;
4-2: петак, 26. 6. 2020. у 11:00;
4-3: петак, 26. 6. 2020. у 11:00;

5-1: петак, 26. 6. 2020. од 10:00;
5-2: петак, 26. 6. 2020. од 10:00;
5-3: петак, 26. 6. 2020. од 10:00;
5-4: петак, 26. 6. 2020. од 10:00;

6-1: петак, 26. 6. 2020. од 10:00 до 11:00;
6-2: петак, 26. 6. 2020. од 9:00 до 10:00;
6-3: петак, 26. 6. 2020. од 10:00 до 11:00;

7-1: петак, 26. 6. 2020. у 11:00 / 11:30 / 12:00;
7-2: петак, 26. 6. 2020. у 11:00 / 11:30 / 12:00;
7-3: петак, 26. 6. 2020. у 11:00 / 11:30 / 12:00;
7-4: петак, 26. 6. 2020. у 11:00 / 11:30 / 12:00;

8-1: уторак, 30.6.2020. у 10:00;
8-2: уторак, 30.6.2020. у 10:00;
8-3: уторак, 30.6.2020. у 10:00.

Comments are closed.