Позив на општинско такмичење из немачког, руског, француског, италијанског и шпанског језика

Oбавештавамо Вас да ће се Општинско такмичење из немачког, руског, француског, италијанског и шпанског језика одржати у суботу 20. фебруара 2021.године у ОШ “Марија Трандафил” у Ветернику. О сатници такмичења обавестићемо Вас накнадно.

На такмичењу ученика основних школа у знању страног језика учествују ученици VIII разреда основних школа.

Због тренутне епидемиолошке ситуације током одржавања такмичења неопходно је примењивати опште мере превенције за спречавање ширења вируса Covid – 19!

Мере су:

  1. одржавање физичке дистанце
  2. ношење маски све време од уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта
  3. хигијена руку
  4. наставницима – пратиоцима није дозвољен улазак у школу, изузев комисији за прегледање тестова
  5. по завршетку израде теста напуштање школе без задржавања у ходнику и холу школе

 

Ученици су у обавези да понесу ђачке књижице ради идентификације на свим нивоима такмичења, као и изјаву родитеља.

Ментори такмичара су у обавези да понесу списак ученика који се упућују на општинско такмичење оверен и потписан од стране директора и председника Стручног већа страних језика школе. О спречености ментора да присуствује такмичењу молимо Вас да нас благовремено обавестите, због формирања комисија за преглед тестова.

Приликом пријављивања ученика за такмичење, директор својим потписом и печатом школе гарантује исправност података на основу којих се такмичар сврстава у специјалну категорију. На пријави поред имена такмичара у специјалној категорији додати велико слово  “С”.

Пријављивање ученика за такмичење најкасније до среде 10. фебруара 2021.године на следећу адресу : osmarijatrandafil@gmail.com  

 

 

С поштовањем,

Стручно веће за језике

05.02.2021.

 

 

 

Comments are closed.