Позив на општинско такмичење из НЕМАЧКОГ, РУСКОГ, ФРАНЦУСКОГ, ИТАЛИЈАНСКОГ И ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

ОбавештавамоВасдаћесеОпштинскотакмичењеизнемачког, руског, француског, италијанског и шпанскогјезикаодржатиу недељу 06.марта 2022.године са почетком у 12:00 часовау ОШ “МаријаТрандафил” у Ветернику.

Натакмичењуученикаосновнихшкола у знањустраногјезикаучествујуученици VIII разредаосновнихшкола.

Због тренутне епидемиолошке ситуације током одржавања такмичења неопходно је примењивати опште мере превенције за спречавање ширења вируса Covid –19!

Мере су:

1.одржавање физичке дистанце

2.ношење маски све време од уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта

3.хигијена руку

Ученици су у обавези да понесу ђачке књижице ради идентификације на свим нивоима такмичења, као и изјаву родитеља.

Ментори такмичара су у обавези да понесу списак ученика који се упућују на општинско такмичење оверен и потписан од стране директора и председника Стручног већа страних језикашколе. О спречености ментора да присуствује такмичењу молимо Вас да нас благовремено обавестите, због формирања комисија за преглед тестова.

Приликом пријављивања ученика за такмичење, директор својим потписом и печатом школе гарантује исправност података на основу којих се такмичар сврстава у специјалну категорију. Напријавипоред имена такмичара у специјалној категорији додати велико слово  “С”.

Пријављивање ученика за такмичење најкасније до петка 25.фебруара 2022..године на следећу адресу : osmarijatrandafil@gmail.com

 

Стручно веће зајезике

Comments are closed.