Општинско такмичење из другог страног језика

 

Руски  језик

Шифра Бодова Освојено место
С Москва 13 38 I
Москва 05 37 II
Москва 14 35 II
Москва 06 32 III
Москва 03 32 III
Москва 15 33 III
Москва 12 33 III
Москва 02 32 III
Москва 11 32 III
Санкт Петербург 14 33 III
Санкт Петербург 06 33 III
Санкт Петербург 08 33 III
Санкт Петербург 12 33 III
Санкт Петербург 13 32 III
Москва 01 22 ниједно
Москва 04 19 ниједно
Санкт Петербург 11 14 ниједно

Немачки  језик

Шифра Бодова Освојено место
Berlin 09 39 I
Bern 13 39 I
Wien 05 36 II
Berlin 08 35 II
Berlin 03 35 II
С  Bern 07 35 II
С  Bern 11 33 III
Berlin 01 32 III
Berlin 04 29 ниједно
Bern 12 29 ниједно
Bern 14 25 ниједно
Bern 09 25 ниједно
Berlin 10 24 ниједно
Berlin 07 24 ниједно
Berlin 12 24 ниједно
Berlin 06 23 ниједно
Berlin 05 23 ниједно
Bern 01 22 ниједно
Bern 15 21 ниједно
Wien 03 21 ниједно
Bern 03 20 ниједно
Wien 12 20 ниједно
Berlin 02 19 ниједно
Bern 02 18 ниједно
Wien 01 18 ниједно
Wien 04 17 ниједно
Berlin 15 15 ниједно
Wien 06 15 ниједно
Wien 02 13 ниједно
Wien 15 9 ниједно

Француски  језик

Шифра Бодова Освојено место
Paris 14 37 II
Paris 08 34 III

Comments are closed.