Летопис активности за школску 2021/2022. годину

Летопис активности садржи најважније информације о школи – о школском објекту, управи и колективу; о организацији рада, наставе и ваннаставних активности; о активностима тимова, секција, успесима на такмичењима, огледним и угледним часовима… Поред наведеног, летопис садржи и хронолошки преглед најзначајнијих догађаја, школских свечаности и реализованих школских пројеката у току претходне школске године. Погледајте наш Летопис школе за школску 2021-2022.

На овој страни можете погледати и наше претходне летописе: http://www.osmarijatrandafil.edu.rs/aktivnosti/letopis/

Comments are closed.