Базар половних уџбеника и лектире

Kако би се наши ученици на време и по што повољнијим ценама припремили за
следећу школску годину, и овог јуна организовали смо размену и продају школских
уџбеника и лектире.
Ученици су у холу школе размењивали и продавали своје уџбенике, а оно што је
преостало донирали су као рециклажни материјал.

Comments are closed.