Хор старијих разреда

Руководилац секције: Јелена Радоички

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.

Секција обухвата ученике од 5. до 8. разреда и одржава се у складу са потребама – рад секције интензивира се пре обележавања свих важних школских датума.

Циљеви и задаци:

– развијање слуха и ритма
– ширење гласовних могућности
– израда плаката
– стварање мелодије на изабрани текст
– развијање осећања припадности колективу
– развијање самопоуздања за јавне наступе
– гледање музичких филмова
– обрада песама за приредбе
– организовање наступа и караока


Дан школе 2013

Приредба поводом Дана школе је одржана 1. новембра 2013. године. Драмска секција виших разреда, у сарадњи са драмском секцијом нижих разреда, хором школе, оркестром и ритмичком секцијом том приликом је извела комад „Ко је сместио вуку“. Комбинација глуме, музике, песме и плеса у духу једне теме је одушевила  присутне, те…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА