Рецитаторска секција

Повратак на секције

Руководиоци секције су: Јелена Павловић, професор српског језика Аленка Орешчанин, професор разредне наставе

Поезија је романтика, сентимент, љубав.  Туга, срећа, протест, молба. Живот и смрт живе у поезији. И треба. Јер, поезија је више од живота и смрти. Она их повезује. Она је вечна. Поезија тугује кад пас луталица оде у вечна ловишта. Поезија прави оргије у част рођења лептира. Поезија је све и све је поезија. У нама, око нас. Прошлост, садашњост, будућност.

ЦИЉ:

- Развој личних склоности и способности за кљижевност и књижевно стваралаштво. - Стварање и одгајање књижевне публике чији ће се интереси за поезију издићи изнад обичне жеље за разбијање досаде. - Развијати код ученика љубав према писаној речи и подстицати самостални истраживачки рад путем књижевног дела. - Рад са ученицима у овој секцији ослања се на емоционално, интелектуално, естетско и литерарно искуство ученика. - По принципу кореалације на тематској, стилској и историјској основи повезати се са радом других сродних секција (ликовна, музичка, драмска, новинарска, литерарна)

ЗАДАЦИ:

- Упознати се са говорним вредностима: дикција, акценат, интонација, висина и интензитет гласа и темпо - Организовање музичко-поетских вечери - Припрема рецитала поводом : Дана школе, Школске славе, Дана љубави - Учешће на такмичењима рецитатора - Израда пратећих презентација уз одговарајућу поезију

Активности:

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
Поезија Мирослава Антића