Фото-секција

Руководиоци секције: Биљана Николић, Тамара Милојичић

Циљеви и задаци:

– упознавање са основама фотографије,
– упознавање са руковањем дигиталним фотоапаратом,
– обрада фотографија на рачунару,
– израда и уређење паноа,
– неговање естетских вредности.