Шах

Руководилац секције: Милош Рајичић

Циљ наставе шаха јесте овладавање основним законитостима и принципима шаховске игре ради формирања радних навика, савесности, истрајности, упорности, уредности, радозналости, креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, а нарочито изграђивање културе рада, обављање рада у одређено време и у предвиђеном радном простору и развијање свесне потребе да се започети посао заврши до краја.

 

Задаци:
– развијање интересовања за шаховску игру код ученика,
– стицање сазнања да процес учења у школским условима може да се реализује у форми игре (шах),
– стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха,
– стицање основних знања о шаху и уочавање сличности са животом,
– оспособљавање ученика за логичко размишљање током учења шаха,
– развијање потребе за самосталних доношењем одлука кроз играње шаха,
– развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха,
– развијање начела фер-плеја и уважавања туђег мишљења.


Општинско такмичење у шаху

Дана 3.3.2018. године одржано је општинско такмичење основних школа у шаху. Домаћин такмичења је била ОШ „Јожеф Атила”. Наша школа је имала два представника Катарину и Ђорђа Цвијановића који су у пратњи наставника Милоша Рајичића и родитеља ишли на такмичење. Катарина Цвијановић је освојила треће место и пласирала се на…

Више информација

Школско такмичење – Шах

Не постоје поуздани подаци о томе када је и где настао шах. Највероватније је да се појавио пре више од 2.000 година. Поуздано се зна и доказано је да је пре 1.500 година постојао у Индији током царства Гупте, и да се звао „чатуранга“. Реч је била о далеком претку…

Више информација