Ученички парламент

Ученички парламент чинe по два представника ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ школске 2017/2018. године:

1. Николина Динчић, 7-1
2. Александра Милићевић, 7-1
3. Сандра Петракијев, 7-2
4. Анђела Радић, 7-2
5. Милица Ђурић, 7-3
6. Теодора Никша, 7-3
7. Стефан Видовић, 8-1
8. Наташа Петрић, 8-1
9. Урош Бардак, 8-2
10. Анђела Радић, 8-2

Председник – Стефан Видовић
Потпредседник – Урош Бардак
Записничар – Николина Динчић
Представник Тима за развојно планирање школе – Сандра Петракијев
Члан Комисије за избор Светосавског детета – Александра Милићевић
Представник Тима за професионалну оријентацију – Наташа Петрић
Представници парламента који присуствују седницама Школског одбора – Анђела Радић (8-2) и Теодора Никша