Ученички парламент

Ученички парламент чинe по два представника ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ школске 2020/2021. године:

7-1:  Софија Стијеповић и Михајло Босић
7-2 : Стево Кесић – председник и Сара Шебез – заменик председника
7-3 : Александра Николић и Вук Милосављевић – записничар
8-1 : Теодора Глишин и Младен Радман
8-2 : Ивана Пољчић и Маја Утјешановић
8-3: Симона Лазаревић и Јована Ступар
8-4: Вања Антић и Тара Ђуровић

Представник Тима за развојно планирање школе: Младен Радман
Члан Комисије за избор Светосавског детета: Софија Стијеповић
Представник у Еко-одбору: Стево Кесић
Представник у Тиму за професионалну оријентацију: Теодора Глишин
Представник у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Сара Шебез
Представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Александра Николаш
Представници парламента који присуствују седницама Школског одбора: Симона Лазаревић и Јована Ступар
Представник парламента који присуствује седницама Наставничког већа: Михајло Босић

У раду парламента учествује и психолог школе, Драгана Атанасковић.

Comments are closed.