Ученички парламент

Ученички парламент чини по један представник ученика из сваког разреда школе.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ шк.2014/15:

1. Милош Вујков
2. Жељана Тодоровић
3. Бранкица Јанковић
4. Тања Ољача
5. Саво Барјактаревић
6. Наташа Мајкић
7. Маша Масловарић
8. Станислава Милићевић

Председник УП – Станислава Милићевић
Потпредседник УП – Милош Вујков
Секретар УП – Наташа Мајкић
Представник Актива за развојно планирање школе – Маша Масловарић
Члан Комисије за избор Светосавског детета – Жељана Тодоровић
Члан Комисије за избор ђака генерације – Тања Ољача
Представници парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора су – Саво Барјактаревић и Бранкица Јанковић
Записничар – Маша Масловарић