Инклузивно образовање

Десет разлога за инклузију

Инклузивно образовање је:

–  људско право
–  квалитетно образовање
–  друштвени развој

Инклузија као људско право

  1. Сва деца имају право да уче заједно.
  2. Деца са сметњама у развоју не смеју бити одвојена од друге деце или посматрана као мање важна.
  3. Одрасли са инвалидитетом, који себе описују као „оне који су преживели специјалну школу“ захтевају заустављање сегрегације.
  4. Не постоји ни један законски оправдан разлог за одвајање деце у образовању. Деца треба да буду заједно – уз предности и користи за све. Не треба да их штитимо једне од других.

Инклузија као квалитетно образовање

  1. Истраживања показују да деца која су у инклузивном окружењу имају боља академска и социјална постигнућа.
  2. Не постоји ни један вид подучавања или бриге у специјалној школи који не може бити реализован у редовној школи.
  3. Уколико постоје посвећеност и подршка, инклузивно образовање је ефикаснија употреба образовних ресурса.

Инклузија као друштвени развој

  1. Сегрегација подстиче предрасуде и „учи“ децу да буду уплашена и неинформисана.
  2. Сваком детету је потребно образовање које ће му/јој помоћи да развије социјалне везе и буде припремљено за редован живот
  3. Само инклузија има потенцијал да умањи страхове и изгради пријатељство, поштовање и разумевање

Превод: Ten Reasons for Inclusion liflet Centra za studije o inkluzivnom obrazovanju (Centre for Studies on Inclusive Education, UK, www.csie.org.uk)

Преузмите:

ДРУГАЧИЈИ ЗАЈЕДНО
ЗАШТО И КОМЕ?
БОНТОН
ИНКЛУЗИВНИ ВОДИЧ

Оставите одговор