Српски језик

Материјал за завршни испит из српског језика

Драги осмаци, на овом месту налазиће се материјал који можете користити за понављање градива из претходних разреда.

Наставнице српског језика Маријана Почуч и Наташа Крушчић

Именске речи

Глаголи и непроменљиве речи – припремна настава

Падежи

Књижевни родови и врсте