Наставници

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Стручно веће за српски језик и стране језике

Српски језик
Зорана Вујчић (заменик председника стручног већа), Наташа Крушчић, Маријана Почуч

Енглески језик
Добрила Костин, Мина Чанковић-Врбашки, Жељка Анђелић

Немачки језик
Корнелиa Барак Данилов, Анико Фехер

Стручно веће за уметности и вештине

Ликовна култура
Милица Гамбер, Растислав Шкулец

Музичка култура
Јелена Радоички

Физичко васпитање
Милош Рајичић, Горан Богдан

Техничко и информатичко образовање
Павле Сешић, Гавро Јоксовић, Сања Милинковић (С. Балаћ)

Стручно веће за друштвене науке

Историја
Зоран Пирошки, Наташа Илић

Географија
Невенка Игњатић, Илијана Јокић (председник стручног већа)

Стручно веће за природне науке

Физика
Лидија Кондић

Математика
Мила Вишић, Вишња Ацкета (председник стручног већа), Мира Дикић, Милана Кондић

Биологија
Биљана Јеличић

Хемија
Татјана Радин

Обавезни изборни предмети

Веронаука
Сава Фан, Бранислав Илић

Грађанско васпитање
Марија Драчански I, Драгана Милићевић II,
Тањга Марина III и IV, Наташа Илић V до VIII

Изборни предмети

Изборни предмет
Чувари природе I, II
Народна традиција II, III, IV

Цртање, сликање и вајање
Милица Гамбер

Информатика и рачунарство
Јадранка Гламочић

Хор и оркестар
Јелена Радоички

Домаћинство
Татјана Радин

Шах
Милорад Обрадовић

Разредна настава
Аленка Орешчанин, Слађана Путић, Олинка Мацановић, Драгана Милићевић, Сања Кнежевић, Марина Тањга, Љиљана Митровић, Биљана Грбовић (Адријана Крстић), Марија Станковић, Душка Атанацков (Сања Мишић), Марија Драчански, Тамара Милојичић, Јелисавета Жарковић

Продужени боравак
Биљана Николић

Преузмите:

Кодекс понашања наставника
Вршњачка едукација заснована на драми: Приручник за тренинг (.pdf)
Стратегије управљања разредом (.doc)
– Portfolio – образац (.doc)
– Правилник о стручном усавршавању (.ppt)

Teрмини индивидуалних разговора са наставницима разредне наставе

Термини индивидуалних разговора са наставницима предметне наставе