Стручно усавршавање

Чланови Tима за стручно усавршавање:
Председник тима: Корнелиа Барак Данилов
Заменик председника: Биљана Јеличић
Директорка школе Милијана Граховац Проле
Стручни сарадник школе Драгана Атанасковић
Наставница музичке културе Јелена Радоички

План рада Тима за стручно усавршавање за школску 2015/2016. годину

Важни правилници о стручном усавршавању запослених:

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

 

Похађани семинари:

Семинар РУКА ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ 2014/15 и 2015/16

Општи циљ програма је: Промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи.

 

КРЕАТИВНА ШКОЛА 2012/2013.

На наградни конкурс „Креативна школа 2012/2013.“, организован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања и компаније Мајкрософт, било је пристигло укупно 322 рада.

У „Базу знања“ увршћено је 184 рада, од којих су 34 рада предложена за награде. Централна комисија је на састанцима који су одржани 23.4.2013. и 21.5.2013. године и на основу критеријума објављених у конкурсу, одабрала радове којима се додељују награде по категоријама.

Наш рад, ПРИМЕНА ПРОПОРЦИЈЕ, ушао је у ужи избор и уврштен је у „Базу знања“ Креативне школе. Рад су припремиле Аленка Орешчанин, Мила Вишић и Јелена Радоички.

Више о Креативној школи: http://www.kreativnaskola.rs/

АКТИВНА НАСТАВА

Један од најразвијенијих и најквалитетнијих програма стручног усавршавања запослених у школама, јесте програм Активног учења/наставе.
Овај програм се развија и постоји већ више од 10 година, уз подршку UNICEF-а и Министарства просвете. Започео је да се развија прво у основним школама, а затим се проширио и на средње школе и на факултете, тако да је постао и саставни део редовних програма на појединим студијским групама. Поред тога програм има и развијене модуле за рад у малим сеоским школама и комбинованим одељењима, МАКО и програм за рад са децом ромске популације, AURO програм. Иза програма стоји Образовни форум и Институт за психологију, а ауторски тим пројекта су Иван Ивић, Ана Пешикан и Слободанка Антић.
Програм прате и приручници Активна настава/учење, прво и друго издање и Приручник АУН у природним наукама.
Циљ програма јесте осавремењивање наставног процеса, кроз промену положаја детета у школи, путем нових и савремених метода рада у настави помоћу којих ученик постаје активан субјект у стицању знања, а што све доводи до јединства процеса учења и наставе.
Сматрамо да овај програм има такође изузетан значај и за рад школског педагога, јер га стручно оснажује, подстиче, даје смернице адекватног праћења и учествовања у креирању наставног процеса у школи у којој ради. Поједини чланови Друштва су инструктори за овај програм.
На семинару су били сви наставници, директор и психолог школе

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

Мрвица знања, две кашичице свести о проблему и шака једноставних активности, уз два-три дана лаганог крчкања, могу нас до инклузије довести.

Циљеви обуке:

После дводневне обуке учесници (чланови стручних тимова за инклузивно образовање) биће у стању да
– допринесу прихватању и развијању концепта инклузивног образовања у својим школама;
– учествују у планирању и реализацији активности инклузивног образовања кроз развијање индивидуалних образовних планова (ИОП) заснованих на педагошком профилу детета
– координирају активности стручног тима за инклузивно образовање

Садржај и програм обуке:

Обука се одвија према јединственом дизајну који обухвата два модула:
Модул 1: Инклузивно образовање – Квалитетно образовање за СВЕ
Модул 2: Израда и примена индивидуалних образовних планова у школама

Семинар су прошле директорка школе Милијана Граховац Проле, психолог Драгана Атанасковић, учитељица Аленка Орешчанин, наставница музичке културе Јелена Радоички и наставник географије Горан Субашић.

Више о инклузивном образовању

СЕМИНАР ЛЕПОГ ПИСАЊА

18-19. септембра 2010. ОДРЖАНА 2. КАЛИГРАФСКА КОЛОНИЈА
„Ученици калиграфи на путу Захарија Орфелина“

18-19.09.2010. Удружење војвођанских учитеља је у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици организовало 2. калиграфску колонију „Ученици калиграфи на путу Захарија Орфелина“ за седамдесетак ученика од 2. до 8. разреда, учитеље и наставнике српског језика из 14 новосадских школа. Уз подршку Управе за образовање Града Новог Сада.

Постављени и у потпуности остварени циљеви Колоније су били:
– развијање вештине калиграфског писања код ученика, учитеља и наставника српског језика,
– упознавање значаја лепог писања, живота и дела Захарија Орфелина,
– промоција и ширење лепог писања – калиграфије у новосадским основним школама,
– размена искустава,
– пружање подршке учитељима и наставницима српског језика у калиграфском раду са ученицима на калиграфским секцијама, а од следеће шк. године у оквиру изборног предмета од 2. до 8. разреда…

Као представници ОШ“Марија Трандафил“ на Колонији су учествовале учитељице Аленка Орешчанин, Слађана Путић и Марина Тањга, као и наставнице српског језика Зорана Кокотовић и Јелена Павловић.

Секција калиграфија

УЧИТЕЉСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

23.октобра 2010. V МЕЂУНАРОДНА УЧИТЕЉСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Школска реформа, положај и стручно усавршавање учитеља – ИНКЛУЗИВНИ ПРОЦЕСИ“

Након значајних искустава претходне четири конференције, Удружење Војвођанских Учитеља jе у суботу 23.10.2010. године у великој сали Скупштине Града Новог Сада, веома успешно организовало V Међународну Учитељску Конференцију „Школска реформа, положај и стручно усавршавање учитеља“. Централна тема овогодишње Конференције (првенствено због потреба учитеља Србије) била је „РАД СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА – ИНКЛУЗИВНИ ПРОЦЕСИ“.
Одржавање Конференције су подржали: Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине, Скупштина Града Новог Сада, издавачке куће Креативни центар и Клет.
На конференцији су учествовале учитељице Слађана Путић, Аленка Орешчанин, Мирјана Којић и Марија Јапуш.

Удружење Војвођанских Учитеља

„МЕТОДИЧКИ ДАНИ УЧИТЕЉА“ постају традиционална манифестација учитеља Војводине у коју се сваке године укључује све већи број учитељских друштава, основних школа и учитеља. Признања и награде су добитницима свечано уручени након програма 5. међународне учитељске конференције одржане у суботу 23. октобра 2010. године у Новом Саду. На фото конкурсу „Моја учионица“ и „Учитељ на послу“ за успешне радове награђене су: Аленка Орешчанин и Марија Јапушиз ОШ „МаријаТрандафил“ из Ветерника

ЛУТКАРСТВО У НАСТАВИ И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

Циљеви програма:

Континуирано унапређивање образовно-васпитне праксе кроз:
– Стицање знања, развијање способности, креативности и подстицање учитеља, предметних наставника, стручних сарадника, васпитача, професора (а посредно и деце) за широку примену луткарства у настави и ваннаставним активностима,
– Повећање квалитета и занимљивости наставе у складу са савременим реформским процесима,
– Примена луткарства у васпитном и корективном терапеутском раду са децом,
– Припрема наставника и ученика за луткарске јавне наступе и такмичења,
– Подстицање на даљи самосталан рад, размена луткарских искустава и знања, повезивање и
– Развијање опште луткарске културе наставника и ученика…

Семинар су прошле учитељице Аленка Орешчанин и Сања Кнежевић.

Луткарска секција