Управа и администрација школе

УПРАВА ШКОЛЕ

Директор школе
Милијана Граховац Проле

АДМИНИСТРАЦИЈА

Секретар школе
Евгенија Глушчевић

Рачуноводство
Бранко Глушац

СТРУЧНА СЛУЖБА

Психолог
Драгана Атанасковић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња учитеља и педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима. Психолошка служба је на располагању родитељима и ученицима сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова.