Стручни тим за инклузивно образовање

Чланови тима (2023/2024):

 1. Ивана Анђушић, педагог – ПРЕДСЕДНИК
 2. Драгана Атанасковић, психолог
 3. Јелена Ковачевић, педагог
 4. Душка Атанацков, разредна настава
 5. Марија Драчански, разредна настава
 6. Зорана Вујчић, наставник српског језика и књижевности

Циљеви и задаци тима:

 • организација активности, координација и евалуација активности ИО
 • идентификација ученика који слабије напредују и ученика којима је потребна додатна подршка у образовању
 • формирање тимова за додатну подршку за сваког ученика
 • израда, праћење реализације и евалуација ИОПа
 • подршка наставницима у раду током индивидуализације наставе и реализације ИОПа
 • сарадња са родитељима, интерресорном комисијом и другим установама

Песма „Неке силе од нас веће“ (текст: Дијана Мајсторовић, аранжман: Милан Мајсторовић)


Интерна обука „Идентификовање даровитих ученика“

У оквиру реализације Плана унапређења рада школе, 28. 5. 2018. педагог школе је, испред Стручног тима за инклузивно образовање, одржао интерну обуку за запослене на тему „Идентификовање даровитих ученика“. Презентација за запослене садржала је све кораке у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, од идентификације преко…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА