Тим за инклузивно образовање

Чланови тима:

 1. Ивана Анђушић, педагог школе, председник
 2. Драгана Атанасковић, психолог
 3. Марија Драчански, наставница разредне наставе, заменик председника
 4. Зорана Вујчић, наставница српског језика
 5. Жељка Анђелић, наставница енглеског језика
 6. Милош Рајичић, наставник физичког васпитања, записничар

Циљеви и задаци тима:

 • организација активности, координација и евалуација активности ИО
 • идентификација ученика који слабије напредују и ученика којима је потребна додатна подршка у образовању
 • формирање тимова за додатну подршку за сваког ученика
 • израда, праћење реализације и евалуација ИОПа
 • подршка наставницима у раду током индивидуализације наставе и реализације ИОПа
 • сарадња са родитељима, интерресорном комисијом и другим установама

Песма „Неке силе од нас веће“ (текст: Дијана Мајсторовић, аранжман: Милан Мајсторовић)