Тим за инвентар и наставна средства

Чланови тима (2023/2024):

  1. Олинка Мацановић, разредна настава – ПРЕДСЕДНИК
  2. Војка Торбица, наставник физичког васпитања
  3. Мила Вишић, наставник информатике и рачунарства
  4. Радован Радосављев, наставник физике

Циљеви и задаци тима:

  • евиденција стања учионица и осталих просторија у згради школе,
  •  анкетирање наставника и осталих запослених у школи о потребним средствима и материјалима за рад,
  •  евиденција промене стања у просторијама,
  •  евиденција и отклањање оштећења и кварова,
  •  пописивање основних средстава и ситног инвентара,
  •  евиденција набављених наставних средстава и опреме.