Тим за наставна средства и инвентар

Чланови тима:

  1. Олинка Мацановић, наставница разредне наставе, председник
  2. Срђан Радловић, домар, заменик председника
  3. Маја Поштин, библиотекарка, записничар
  4. Лидија Кондић, наставница физике, заменик записничара
  5. Горан Богдан, наставник физичког васпитања
  6. Сабира Богдан, сервирка

Циљеви и задаци тима: