Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима (2023/2024):

 1. Милијана Граховац Проле, директор – ПРЕДСЕДНИК
 2. Драгана Атанасковић, психолог
 3. Ивана Анђушић, педагог
 4. Сања Кнежевић, разредна настава
 5. Марина Тањга, разредна настава
 6. Мила Вишић , наставник информатике и рачунарства
 7. Јасмина Рокић – представник МО
 8. Представник СР
 9. Представник ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе;
 • прати остваривање школског програма;
 • стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција;
 • вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
 • прати и утврђује резултате рада ученика.

Проговори да видим ко си – усмено изражавање

У Основној школи“Марија Трандафил“ одржан је стручни семинар“ Проговори да видим ко си“ који има за циљ развој компентенција запослених у основним школама. Семинар реализује Удружење“Изражајност“ у оквиру националног пројекта „Негујмо српски језик“,        а учитељима и професорима из ветерничке школе, на тему дикције, вербалне и невербалне комуникације…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пирлс тестирање – у нашој школи

Србија 2021. године по први пут учествује у ПИРЛС истраживању, а наша школа је имала привилегију да буде једна  од школа у којој је истраживање обављено. У четвртак, 11.03.2021. године, ученици одељења  4-1 и 4-3 радили су тестове којима се мере постигнућа ученика у четвртом разреду основне школе и њихова…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА