Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима (2020/2021):

 1. Милијана Граховац Проле, директор
 2. Ивана Анђушић, педагог
 3. Драгана Атанасковић, психолог
 4. Сања Кнежевић, председник тима за самовредновање
 5. Марина Тањга, председник Стручног актива за развој школског програма
 6. Мила Вишић, наставник информатике
 7. Председник Месног одбора
 8. Љиља Лукић, представник Савета родитеља
 9. Александра Николаш, представник ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе;
 • прати остваривање школског програма;
 • стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција;
 • вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
 • прати и утврђује резултате рада ученика.

Проговори да видим ко си – усмено изражавање

У Основној школи“Марија Трандафил“ одржан је стручни семинар“ Проговори да видим ко си“ који има за циљ развој компентенција запослених у основним школама. Семинар реализује Удружење“Изражајност“ у оквиру националног пројекта „Негујмо српски језик“,        а учитељима и професорима из ветерничке школе, на тему дикције, вербалне и невербалне комуникације…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пирлс тестирање – у нашој школи

Србија 2021. године по први пут учествује у ПИРЛС истраживању, а наша школа је имала привилегију да буде једна  од школа у којој је истраживање обављено. У четвртак, 11.03.2021. године, ученици одељења  4-1 и 4-3 радили су тестове којима се мере постигнућа ученика у четвртом разреду основне школе и њихова…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА