Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У случају да ученик врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, формира тим за појачан васпитни рад са учеником. У оквиру тима појачава се васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, успоставља се сарадња са установама социјалне, односно здравствене заштите, ради промене понашања ученика.

 

Чланови тима за школску 2017/2018. годину:
I-1: Слађана Путић, Добрила Костин, Стефанија Векоњ
I-2: Драгана Милићевић, Добрила Костин, Јована Косовац
I-3: Олинка Мацановић, Добрила Костин, Небојша Ђођић
II-1: Сања Кнежевић, Жељка Анђелић, Слађана Грујић
II-2: Љиљана Митровић, Жељка Анђелић, Зоран Антонијевић
II-3: Марина Тањга, Жељка Анђелић, Јелена Струхарик
III-1: Јелисавета Жарковић, Добрила Костин, Драгана Мијатовић
III-2: Татјана Милојичић, Добрила Костин, Ненад Шолајић
III-3: Биљана Николић, Добрила Костин, Јована Косовац
III-4: Марија Станковић, Добрила Костин, Слађана Павловић
IV-1: Аленка Орешчанин, Сава Фан, Вања Антуновић
IV-2: Душка Атанацков (Сања Мишић), Сава Фан, Андреа Кесић
IV-3: Марија Драчански, Сава Фан, Драган Карајца
V-1: Наташа Крушчић, Мила Вишић, Кристина Зељко
V-2: Мира Дикић, Милица Гамбер, Никица Утјешановић
V-3: Милош Рајичић, Саша Балаћ, Бранкица Тороман
V-4: Јована Чајић, Анико Фехер, Ивана Крстић
VI-1: Вишња Ацкета, Мина Чанковић Врбашки, Бојана Мирић
VI-2: Зорана Вујчић, Невенка Игњатић, Драган Карајца
VI-3: Маријана Почуч, Јелена Радоички, Александра Мајкић
VII-1: Милана Кондић, Зоран Пирошки, Ивана Динчић
VII-2: Павле Сешић, Лидија Кондић, Биљана Жунић
VII-3: Гавро Јоксовић, Илијана Јокић, Бојана Пријић
VIII-1: Биљана Јеличић, Горан Богдан, Далиборка Јанковић
VIII-2: Корнелиа Барак Данилов, Татјана Радин, Сања Јурић-Черевицки