Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У случају да ученик врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, формира тим за појачан васпитни рад са учеником. У оквиру тима појачава се васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, успоставља се сарадња са установама социјалне, односно здравствене заштите, ради промене понашања ученика.

Чланови тима за школску 2018/2019. годину:
I-1: Аленка Орешчанин, Сава Фан
I-2: Душка Атанацков, Сава Фан
I-3: Марија Драчански, Сава Фан
II-1: Слађана Путић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
II-2: Драгана Милићевић (Дајана Павловић), Добрила Костин (Тамара Стојановић)
II-3: Олинка Мацановић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
III-1: Сања Кнежевић, Жељка Анђелић
III-2: Љиљана Митровић, Жељка Анђелић
III-3: Марина Тањга, Жељка Анђелић
IV-1: Јелисавета Жарковић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
IV-2: Тамара Милојичић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
IV-3: Биљана Николић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
IV-4: Марија Станковић, Добрила Костин (Тамара Стојановић)
V-1: Зорана Вујчић, Мила Вишић
V-2: Стеван Брдар, Данијела Секулић
V-3: Вишња Ацкета, Сања Милинковић
VI-1: Мира Дикић, Јелена Радоички
VI-2: Игор Вукадиновић, Илијана Јокић
VI-3: Маријана Почуч, Ивана Стамболија
VI-4: Јована Чајић, Корнелиа Барак Данилов
VII-1: Саша Балаћ, Невенка Игњатић
VII-2: Милош Рајичић, Оливера Затезало
VII-3: Горан Богдан, Татјана Радин
VIII-1: Биљана Јеличић, Војка Торбица
VIII-2: Павле Сешић, Лидија Кондић
VIII-3: Милана Кондић, Драган Цвијетић