Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима (2019/2020):

 1. Илијана Јокић, СВ за друштвене науке, ОВ седмог разреда (председник и записничар)
 2. Горан Богдан, СВ уметности и вештина, заменик председника
 3. Бранка Прекић, СВ за српски и стране језике, ОВ осмог разреда
 4. Исидора Ђорђевић, СВ природних предмета
 5. Марија Станковић, СВ разредне наставе
 6. Јелисавета Жарковић, ОВ првог разреда
 7. Марија Драчански, ОВ другог разреда
 8. Олинка Мацановић, ОВ трећег разреда
 9. Љиљана Митровић, ОВ четвртог разреда
 10. Мира Дикић, ОВ петог разреда
 11. Зорана Вујчић, ОВ шестог разреда

Циљеви и задаци тима:
– прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и предузетништва.


Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Акција прикупљања електронског отпада

У циљу подстицања свести ученика за одговорнији однос и бригу о значају и заштити животног окружења, Еко одбор школе и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организују акцију прикупљања електронског отпада. Позивамо ученике и родитеље да у периоду од 17.5. до 24.5.2019. год. (петак – петак) донесу у школу…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА