Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима:

 1. Марија Станковић, СВ разредне наставе
 2. Јована Чајић, СВ за српски и стране језике
 3. Бранка Прекић, СВ за српски и стране језике
 4. Илијана Јокић, СВ друштвених предмета
 5. Лидија Кондић, СВ природних предмета
 6. Горан Богдан, СВ уметности и вештина
 7. Марија Драчански, ОВ првог разреда
 8. Сања мишић, ОВ другог разреда
 9. Љиљана Митровић, ОВ трећег разреда
 10. Јелисавета Жарковић, ОВ четвртог разреда
 11. Зорана Вујчић, ОВ петог разреда
 12. Корнелиа Барак Данилов, ОВ шестог разреда
 13. Милош Рајичић, ОВ седмог разреда
 14. Маријана Почуч, ОВ осмог разреда

Циљеви и задаци тима:
– прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних компетенција,
– креирање базе припрема за час који развијају међупредметне компетенције,
– промоција предузетништва; организовање предавања, радионице и продајне изложбе…