Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима:

 1. Марија Станковић, СВ разредне наставе
 2. Бранка Прекић, СВ за српски и стране језике
 3. Илијана Јокић, СВ друштвених предмета (председник)
 4. Лидија Кондић, СВ природних предмета
 5. Горан Богдан, СВ уметности и вештина
 6. Марија Драчански, ОВ првог разреда
 7. Сања Mишић, ОВ другог разреда (записничар)
 8. Љиљана Митровић, ОВ трећег разреда
 9. Јелисавета Жарковић, ОВ четвртог разреда
 10. Зорана Вујчић, ОВ петог разреда
 11. Корнелиа Барак Данилов, ОВ шестог разреда
 12. Милош Рајичић, ОВ седмог разреда
 13. Маријана Почуч, ОВ осмог разреда

Циљеви и задаци тима:
– прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних компетенција,
– креирање базе припрема за час који развијају међупредметне компетенције,
– промоција предузетништва; организовање предавања, радионице и продајне изложбе…