Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима:

 1. Илијана Јокић, СВ друштвених предмета, ОВ седмог разреда (председник и записничар)
 2. Бранка Прекић, СВ за српски и стране језике
 3. Исидора Ђорђевић, СВ природних предмета
 4. Горан Богдан, СВ уметности и вештина
 5. Марија Станковић, СВ разредне наставе
 6. Јелисавета Жарковић, ОВ првог разреда
 7. Марија Драчански, ОВ другог разреда
 8. Љиљана Митровић, ОВ четвртог разреда
 9. Зорана Вујчић, ОВ шестог разреда
 10. Милош Рајичић, ОВ осмог разреда
 11. Маријана Почуч

Циљеви и задаци тима:
– прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и предузетништва.


Акција прикупљања електронског отпада

У циљу подстицања свести ученика за одговорнији однос и бригу о значају и заштити животног окружења, Еко одбор школе и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организују акцију прикупљања електронског отпада. Позивамо ученике и родитеље да у периоду од 17.5. до 24.5.2019. год. (петак – петак) донесу у школу…

Више информација