Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима:

1. Милијана Граховац Проле, директор школе
2. Драгана Атанасковић, школски психолог
3. Ивана Анђушић, школски педагог
4. Јелисавета Жарковић, председник стручног већа разредне наставе
5. Јована Чајић, председник стручног већа српског и страних језика
6. Татјана Радин, председник стручног већа природних наука
7. Игор Вукадиновић, председник стручног већа друштвених наука
8. Војка Торбица, председник стручног већа уметности и вештина

Циљеви и задаци тима: