Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима (2020/2021):

  1. Бранка Прекић – председник, записничар
  2. Исидора Ђорђевић – заменик председника
  3. Љиљана Митровић, представник разредног већа првог разреда
  4. Јелисавета Жарковић, представник разредног већа другог разреда
  5. Марија Драчански, представник разредног већа трећег разреда
  6. Олинка Мацановић, представник разредног већа четвртог разреда
  7. Јелена Обрадовић, представник разредног већа петог разреда
  8. Мира Дикић, представник разредног већа шестог разреда
  9. Зорана Вујчић, представник разредног већа седмог разреда
  10. Милорад Субашић, представник разредног већа осмог разреда

Циљеви и задаци тима:
– прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и предузетништва.


Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Акција прикупљања електронског отпада

У циљу подстицања свести ученика за одговорнији однос и бригу о значају и заштити животног окружења, Еко одбор школе и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организују акцију прикупљања електронског отпада. Позивамо ученике и родитеље да у периоду од 17.5. до 24.5.2019. год. (петак – петак) донесу у школу…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА