Стручни актив за развојно планирање

ПриоритетиДа би остварила своју функцију, школа нужно мора да следи промене у друштву, понекад иде и испред њих. Као значајна друштвена институција, школа је свакодневно изложена различитим очекивањима и притисцима споља и изнутра. Промене у окружењу утичу на мењање интересовања ученика, њихове спремности за одређене начине учења, модела комуникације.

Наставници, као носиоци школских активности, очекују побољшање свог професионалног положаја. Очекивања родитеља од школе су често противуречна и веома хетерогена. Држава, у мањој или већој мери, законским путем поставља одређене захтеве и ограничења. Непосредно окружење, као непогрешиви судија, процењује које су школе добре, а које нису. Када ови притисци нарасту, већина учесника школског живота постане свесна потребе да се нешто промени. То је тренутак када започиње процес развојног планирања.

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и стручних сарадника, представници јединица локалне самоуправе и представници Савета родитеља. Стручни актив именује Школски одбор коме и одговара за свој рад.

Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног плана школе, праћење реализације истог и предлагање нових и бољих критеријума за вредновање планираних активности.

Чланови тима (школска 2023/2024):

 1. Милијана Граховац Проле, директор
 2. Драгана Атанасковић, психолог
 3. Слађана Путић, разредна настава
 4. Корнелиа Барак Данилов, наставник немачког језика
 5. Олгица Михајловић, наставник технике и технологије – ПРЕДСЕДНИК
 6. Гордана Брстина, наставник технике и технологије, информатике и рачунарства
 7. Нинослава Јосић, разредна настава
 8. Наташа Крушчић, наставник српског језика и књижевности
 9. Председница месног одбора
 10. Представник родитеља
 11. Представник ученичког парламнта

Циљ: Стицање трајног и примењивог знања, развој еколошке свести и оспособљавање ученика за целоживотно учење и лични развој.

Стратегија: Освестити наставнике, родитеље и локалну заједницу о важности њихове сарадње за добробит детета, стварати заједничке циљеве, неговати међусобну комуникацију, развијати сарадничке односе и подизати еколошку свест на ширем нивоу.

ВИЗИЈА

Настојимо бити еко школа блиска животу, у којој је пријатно учити и радити, у којој сви дају, али и траже свој максимум. Школа креативног и подстицајног карактера, савремених метода којима се обликује млади човек отворен и спреман за сусрет са даљим образовним, професионалним и животним изазовима.
Ми смо школа пријатељ – сви различити, а једнаковредни. Заједно стварамо људе, данас мале, а сутра веће од нас.

МИСИЈА

Ово је школа која настоји да буде центар еколошких, васпитно-образовних, али и културних, спортских и осталих јавних дешавања у својој средини. Свој рад заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом образовању и васпитању заснованом на достигнућима савремене науке и прилагођеним  узрасним и личним образовним потребама сваког ученика.

Наша је МИСИЈА:

 • васпитно-образовни рад градити на дететовим способностима и омогућити му довољно простора за истраживање, стицање нових искустава, проналажење властитих путева размишљања, игре и учења кроз игру, уз уважавање развојних и посебних потреба и права детета и подстицање његове активне улоге у процесу
 • укључити родитеље у стварање подстицајног окружења за лични развој детета у самосвесног, креативног и независног појединца
 • осигурати квалитетан образовни и стручни рад који пружа најбоље у развоју детета и подстиче константни развој еколошке свети.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Школска 2023/24. година

 

Актив за школско развојно планирање (PDF)
Презентација Развојног плана ОШ Марија Трандафил (PPT)
Трогодишњи развојни план 2015-2017 (PDF)
Трогодишњи развојни план 2011-2014 (PDF)
Извештај о реализацији првог развојног плана (PDF)
Химна ОШ Марија Трандафил (PDF)
Химна ОШ Марија Трандафил (MIDI)

Развојни план 2020-2025 (PDF)

Извештај о реализацији развојног плана 2021 (PDF)

Петогодишњи развојни план ОШ „Марија Трандафил“ 2020-2025. (online презентација)

Активности школског развојног плана (padlet)

 


Светски дан јабука

Поводом 20. октобра, Светског дана јабука, ученици наше школе су украсили паное школе разноврсним ликовним радовима, а на часовима одељењског старешине и одељењске заједнице је овај битан датум пригодно обележен. Ученици су упознати са свим предностима конзумирања овог воћа и важношћу здраве исхране за правилан раст и развој.    ПОГЛЕДАЈТЕ…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Етно вече

Поводом обележавања међународног дана музике, у школи је 2.10.2017. године у 19 h одржано Етно вече. Посетиоци су имали прилику да чују школски хор и оркестар који је извео две изворне песме. Деца су представила старе инструменте које су донели, а једна бака нам је демонстрирала како се прела вуница.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Етно вече – најава

Дана 2. октобра 2017. године, у нашој школи, одржаће се Етно вече музике. Поводом ове активности организоваће се и изложба аутентичних уметничких фотографија на тему „Кад одрастем“ и изложба традиционалних музичких инструмената (гајде,гусле,фруле…). Позивамо све родитеље да заједно са својом децом дају свој допринос, тако што ће донети уметничку фотографију,…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Светски дан писмености

Другу годину за редом, ученици ОШ „Марија Трандафил“ обележавају Светски дан писмености, 8.9.2017. Учесници ове активности били су ученици виших разреда. У одељењима 5. разреда, овај дан симболично се обележио на часовима српског језика и књижевности и наставном јединицом „Велико слово“, ученици 7. разреда писали су правописни тест, док су…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Трибина: Стоп вршњачком насиљу

Родитељи ученика нижих разреда одазвали су се у великом броју на трибину“Стоп насиљу!“ , коју су водиле учитељица Аленка Орешчанин и Олинка Мацановић. Вршњачко насиље се јавља  у све млађем узрасту. Каракеришу га туче, вређања, вербална и психичка малтретирања, понижења на друштвеним мрежама. Дешава се у школама, на улици, игралиштина…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА