Тим за школски спорт и спортско-рекреативне активности

Чланови тима (2020/2021):

  1. Војка Торбица, наставница физичког и здравственог васпитања – председник
  2. Милош Рајичић, наставник физичког и здравственог васпитања – записничар
  3. Горан Богдан, наставник физичког и здравственог васпитања – заменик председника
  4. Драган Цвијетић, наставник физичког и здравственог васпитања
  5. Милорад Субашић, наставник историје
  6. Тамара Милојчић, наставница разредне наставе
  7. Сања Кнежевић, наставница разредне наставе

Циљеви и задаци тима:

– развијање спортског духа и свести о значају физичке активности,
– организација и учешће у спортским активностима у школи,
– учешће на спортским такмичењима у организацији министарства и стручних друштава…

Comments are closed.