Тим за школски спорт и спортско-рекреативне активности

Чланови тима (2023/2024):

  1. Нинослава Јосић, разредна настава
  2. Наташа Росић, продужени боравак
  3. Анђелија Кужић, разредна настава
  4. Војка Торбица, наставник физичког васпитања – ПРЕДСЕДНИК
  5. Драган Цвијетић, наставник физичког васпитања
  6. Горан Богдан, наставник физичког васпитања

Циљеви и задаци тима:

– развијање спортског духа и свести о значају физичке активности,
– организација и учешће у спортским активностима у школи,
– учешће на спортским такмичењима у организацији министарства и стручних друштава…

Comments are closed.