Наставници

РАЗРЕДНА НАСТАВA

Слађана Путић I-1, Драгана Милићевић (Дајана Павловић) I-2, Олинка Мацановић I-3,
Сања Кнежевић II-1, Љиљана Митровић II-2, Марина Тањга II-3,
Јелисавета Жарковић III-1, Тамара Милојичић III-2 (председник стручног већа),  
Биљана Николић III-3, Марија Станковић III-4,
Аленка Орешчанин IV-1, Душка Атанацков (Сања Мишић) IV-2, Марија Драчански IV-3 

Продужени боравак: Јелена Анђелић

ПРЕДМЕТНA НАСТАВA

Стручно веће за српски језик и стране језике

Српски језик: Зорана Вујчић, Наташа Крушчић (председник стручног већа), Маријана Почуч, Јована Чајић
Енглески језик: Добрила Костин (Тамара Стојановић), Мина Чанковић-Врбашки, Жељка Анђелић, Ивана Стамболија
Немачки језик: Корнелиa Барак Данилов, Анико Фехер

Стручно веће за природне науке

Математика: Вишња Ацкета, Мира Дикић, Милана Кондић (председник стручног већа)
Биологија: 
Биљана Јеличић, Оливера Затезало
Физика: Лидија Кондић
Хемија: Татјана Радин
Информатика и рачунарство: Мила Вишић

Стручно веће за друштвене науке

Историја: Зоран Пирошки, Игор Вукадиновић
Географија: Невенка Игњатић (председник стручног већа), Илијана Јокић

Стручно веће за уметности и вештине

Музичка култура: Јелена Радоички (председник стручног већа)
Ликовна култура: Растислав Шкулец, Данијела Секулић
Физичко и здравствено васпитање: Војка Торбица
Физичко васпитање: Милош Рајичић, Горан Богдан, Војка Торбица, Драган Цвијетић
Техника и технологија: Саша Балаћ
Техничко и информатичко образовање: Павле Сешић, Гавро Јоксовић, Сања Милинковић (Саша Балаћ)

Обавезни изборни предмети

Верска настава: Сава Фан, Бранислав Илић
Грађанско васпитање:
I разред – Олинка Мацановић, Драгана Милићевић, II разред – Марина Тањга,
III разред – Марија Станковић, IV разред – 
Марија Драчански,
V разред – Јована Чајић, VI, VII и VIII разред – Маријана Почуч

Изборни предмети и слободне активности

Информатика и рачунарство: Јадранка Гламочић
Цртање, сликање и вајање: 
Данијела Секулић
Хор и оркестар: Јелена Радоички
Домаћинство: Татјана Радин
Шах: Милош Рајичић

Преузмите:
Кодекс понашања наставника
Вршњачка едукација заснована на драми: Приручник за тренинг (PDF)
Стратегије управљања разредом (DOC)
– Portfolio – образац (DOC)
– Правилник о стручном усавршавању (PPT)
– Термини индивидуалних разговора са наставницима разредне наставе за школску 2017/2018. годину
Термини индивидуалних разговора са наставницима предметне наставе за школску 2017/2018. годину
– Распоред ДОПУНСКЕ и ДОДАТНЕ наставе за школску 2017/2018. годину