Новинарска секција

Руководиоци секције: Наташа Крушчић и Зорана Миоковић

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.

Циљеви и задаци: 

– упознавање ученика са новинарским послом и начином прикупљања и обраде информација,
– писање новинских чланака, вести, репортажа,
– писање чланака о актуелним догађајима у школи,
– учешће на конкурсу Млади екорепортери,
– извештавање о битним еколошким датумима…

Сајт новинарске секције: 

https://novinarskasekcijamt.weebly.com/