Новинарска секција

Руководиоци секције: Наташа Крушчић и Зорана Миоковић

Циљеви и задаци: 

– упознавање ученика са новинарским послом и начином прикупљања и обраде информација,
– писање новинских чланака, вести, репортажа,
– писање чланака о актуелним догађајима у школи,
– учешће на конкурсу Млади екорепортери,
– извештавање о битним еколошким датумима…

Сајт новинарске секције: 

https://novinarskasekcijamt.weebly.com/