Ученички парламент

Ученички парламент чинe по два представника ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ школске 2018/2019. године:

1. Ања Ковачевић, 7-1
2. Милица Мирић, 7-1
3. Лазар Курчела, 7-2
4. Никола Савић, 7-2
5. Марко Марковић, 7-3
6. Александра Ковачевић, 7-3
7. Николина Вучковић, 8-1
8. Вук Цветић, 8-1
9. Душан Паштар, 8-2
10. Анђела Стевић, 8-2
11. Милица Ђурић, 8-3
12. Теодора Никша, 8-3

Председник: Теодора Никша
Потпредседник: Николина Вучковић
Записничар: Никола Савић
Представник Стручног актива за развојно планирање: Душан Паштар
Члан Комисије за избор Светосавског детета: Лазар Курчела
Представник у Еко одбору: Вук Цветић
Представници у Тиму за професионалну оријентацију: Никола Савић и Анђела Стевић
Представник у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Милица Мирић
Представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Ања Ковачевић
Представници парламента који присуствују седницама Школског одбора: Николина Вучковић и Теодора Никша
Представник парламента који присуствује седницама Наставничког већа: Милица Ђурић

У раду парламента учествује и психолог школе, Драгана Атанасковић.