Ученички парламент

Ученички парламент чинe по два представника ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ школске 2019/2020. године:

1. Милош Ешпек, 7-1
2. Зоран Николић, 7-1
3. Александра Динчић, 7-2
4. Маја Утјешановић, 7-2
5. Симона Лазаревић, 7-3
6. Јована Ступар, 7-3
7. Вања Антић, 7-4
8. Страхиња Шашић, 7-4
9. Нађа Папић, 8-1
10. Јована Предраговић, 8-1
11. Бранимир Грубић, 8-2
12. Јован Лукић, 8-2
13. Александра Ковачевић, 8-3
14. Марко Марковић, 8-3

Председник: Марко Марковић
Потпредседник: Јована Предраговић
Записничар: Маја Утјешановић
Представник Тима за развојно планирање школе: Александра Динчић
Члан Комисије за избор Светосавског детета: Бранимир Грубић
Представник у Еко-одбору: Нађа Папић
Представник у Тиму за професионалну оријентацију: Александра Ковачевић
Представник у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Јован Лукић
Представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Страхиња Шашић
Представници парламента који присуствују седницама Школског одбора: Вања Антић и Страхиња Шашић
Представник парламента који присуствује седницама Наставничког већа: Маја Утјешановић

У раду парламента учествује и психолог школе, Драгана Атанасковић.