Семинар: Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу