Семинар „Лутка у настави и инклузивном процесу“

Циљеви семинара „Лутка у настави и инклузивном процесу“ је оспособљавање наставника да користе луткарску методу и израђују наставна средства прилагођена потребама ученика, као и развијање вештине да наставници примењују лутку у индивидуализацији наставе.

Семинар је акредитован од стране Центра за професионални развој запослених у образовању Завода за унапређивање образовања и васпитања (компетенција К2, приоритети 3).

Теме програма су:

  • Кратка историја луткарства;
  • Луткарски драмски текст;
  • Врсте лутака;
  • Сценски простор;
  • Чарапа лутка у ненасилној комуникацији;
  • Марионета као посредно средство за превазилажење насиља;
  • Изражавање осећања кроз балон лутку;
  • Рукавица лутка као симбол заједништва и повезаности;
  • Сценски говор лутке

Број учесника: 16-30

Трајање: два дана (16 бодова)

Цена: Појединачна цена по учеснику за два дана семинара је 3 000 динара. У цену је урачуната надокнада, путни трошак и смештај за предаваче.

Особа за контакт: Аленка Орешчанин, alenka62@gmail.com, 021 831185, 065 4052008

Лутка у наставни и инклузивном образовању – семинар (PDF)

Лутка у настави и инклузивном процесу 12 Лутка у настави и инклузивном процесу 13 Лутка у настави и инклузивном процесу 14 Лутка у настави и инклузивном процесу 16 Лутка у настави и инклузивном процесу 17 Лутка у настави и инклузивном процесу 18 Лутка у настави и инклузивном процесу 19 Лутка у настави и инклузивном процесу 20 Лутка у настави и инклузивном процесу 21 Лутка у настави и инклузивном процесу15