Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима (2020/2021):

 1. Милијана Граховац Проле, директор
 2. Ивана Анђушић, педагог
 3. Драгана Атанасковић, психолог
 4. Сања Кнежевић, председник тима за самовредновање
 5. Марина Тањга, председник Стручног актива за развој школског програма
 6. Мила Вишић, наставник информатике
 7. Председник Месног одбора
 8. Љиља Лукић, представник Савета родитеља
 9. Александра Николаш, представник ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе;
 • прати остваривање школског програма;
 • стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција;
 • вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
 • прати и утврђује резултате рада ученика.

Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА