Стручни актив за развој школског програма

Чланови тима (2019/2020):

  1. Марина Тањга, наставница разредне наставе (председник)
  2. Павле Сешић, наставник технике и технологије
  3. Анико Керекеш, наставница немачког језика

Циљеви и задаци тима:

  • израда новог Школског програма, односно новог документа, на сваке четири године
  • праћење примене, односно, имплементацијe Школског програма