Тим за школски спорт и спортско-рекреативне активности

Чланови тима (2019/2020):

1. Војка Торбица, наставница физичког и здравственог васпитања (председник)
2. Горан Богдан, наставник физичког и здравственог васпитања
3.
Драган Цвијетић, наставник физичког и здравственог васпитања
4.
Тамара Милојчић, наставница разредне наставе
5.
Јелисавета Жарковић, наставница разредне наставе
6. Сања Кнежевић, наставница разредне наставе

Циљеви и задаци тима:

– развијање спортског духа и свести о значају физичке активности,
– организација и учешће у спортским активностима у школи,
– учешће на спортским такмичењима у организацији министарства и стручних друштава…